מתקני הרמה ייעודים

מתקני הרמה הם כלי עבודה עיקרי בתחומי תעשייה, ייצור ומסחר. תפקידם של מתקני ההרמה הוא הרמה ושינוע של מטענים מסוגים שונים. מתקני הרמה כוללים סוגים שונים של מתקנים ומכשירים אשר נועדו לשנע, להרים או להניף לגובה ציוד כבד, מטענים מסוגים שונים ומשאות שאין אפשרות להרים בדרכים רגילות.